Juleroser - Artsoversigt mmmmmmmmmmmmm

Forsiden

Juleroser


Pæoner


Praktiske 
oplysninger


Helleborus familien omfatter 17 arter som alle på nær een findes vildtvoksende i central-, syd-  og sydøst europa, - den sidste vokser i Kina. Nogle arter er underopdelt som angivet i oversigten, så der ialt er 24.
Hertil kommer et antal artshybrider og et utal af navnesorter.

Arterne:
   Helleborus argutifolius
   Helleborus atrorubens
   Helleborus croaticus
   Helleborus cyclophyllus
   Helleborus dumentorum 
   Helleborus foetidus
   Helleborus lividus
   Helleborus multifidus med underarterne bocconei, istriacus, multifidus og 
   herzegovinus
   Helleborus niger med underarterne  niger og macranthus
   Helleborus occidentalis
   Helleborus odorus
   Helleborus orientalis med underarterne orientalis, caucasica, guttatus og
   abschasicus
   Helleborus purpurascens
   Helleborus thibetanus
   Helleborus torquatus
   Helleborus versicarius
   Helleborus viridis

Artshybrider
   Helleborus x nigercors 
   Helleborus x ericsmithii
   Helleborus x sternii
   Helleborus x ballardiae

Sorter:
Helleborus arterne krydser meget let med hinanden. Afkommet er ofte meget flotte planter, hvilket i tidens løb har fristet mange til umådeholden navngivning. Desværre gror Helleborus ikke så hurtigt som efterspørgslen, så om en meget stor del af navnesorterne vides det, at der undervejs er foretaget frøformering og frøplanterne er derefter sorteret efter hvor meget de lignede moderplanten.
Sådanne manøvrer kan være sket for mange år siden, så sælger er sikkert i god tro, men man bør alligevel gøre sig klart om det er skiltet eller planten man ønsker at hjemføre til sin have. Hvis det er en sund plante med gode blomster, - køb den uanset navnet.
 

 tilbage til sidens top