Helleborusliste 2011
Forsiden

Juleroser


Pæoner


 

Praktiske oplysninger

Helleborus er meget individuelle planter, -der er megen variation både mht blomsterfarve / -størrelse og løvet, selv indenfor de enkelte arter, så artsbeskrivelserne og billeder sigter på at give et indtryk af hvad man kan forvente, men bemærk at farverne kan snyde. 
Hvis man ser lidt nøgternt på Helleborus, kan man sige at det er tidligt blomstrende planter med enten grønne, hvide eller purpurrøde blomster, - man skal opleve dem i sin have i det meget tidlige forår, og så vil man nødigt undvære dem.
 
Helleborus argutifolius

Forekommer på Sardinien og Corsica i blandet buskads og græs på stenede skråninger indtil ca 2000 m, hvor den blomstrer januar til maj, afhængig af placering 
Planten har kraftige bladbærende blomsterstængler, og ingen grundstillede blade. Blomsterstanden består af en stor løs klase med 20-30 gråhvide blomster i smuk kontrast til de blanke lysegrønne blade. 
Efter blomstringen visner den afblomstrede stængel, og nye skyder frem i løbet af sommeren. Disse overvintrer, og planten er således vintergrøn. Den visne blomsterstængel bør fjernes når blomstring og evt frøsætning er afsluttet. Det vil give plads for nyvæksten.
Meget tolerant mht. vokseplads, men en lys og ikke for våd plads hjælper med til at holde planten kompakt.  Er også meget velegnet som bunddække mellem større buske, som kan skærme de vintergrønne blade mod svidning i vintersolen

pris 75 kr.

 


Helleborus croaticus
Er ved at opnå officiel status som "ny" art. Kroaterne har vidst det længe, - H.croaticus har været anført i den lokale flora i mange år. Forfremmelsen fra lokal varitet til art, også udenfor Kroatien, skyldes formentlig Will McLewin. 
Bladene er af samme form som H.atrorubens, men blomsterne er mørkt purpur udvendig, grønne eller lys-purpur indvendig med mørkt purpur, nærmest sorte årer, - meget smuk blomst. 
Dyrkes i lys skygge, ikke for tørt. 

Pris 75 kr, 

 


Helleborus cyclophyllus
Arten stammer fra Grækenland , fortrinsvis i højtliggende områder i det nordlige Grækenland, men der findes spredte forekomster, bl.a. på Korfu. I det nordlige Grækenland/sydlige Albanien er der en glidende overgang til H.odorus som ligner H.cyclophyllus til forveksling, -man skal faktisk kende frølokaliteten for at navngive korrekt...Det bliver en kraftig, ca 50 cm høj, plante med store grønne blomster i februar/marts, og kraftige blade, som ikke overvintrer.
I naturen forekommer H.cyclophyllus mest på åbent terræn, så i haven bør den plantes solåbent. Imidlertid har den en tendens til at starte væksten meget tidligt, og den megen vekslen mellem frost og tøvejr gør planten modtagelig for svampeangreb, så plantning mellem lave stedsegrønne eller lidt dækning med blade vil være godt.

Pris 75 kr,
 


Helleborus dumentorum 
Hvor nogle arter, f. eks. Cyclophyllus og Odorus er kraftige planter, der kræver et fast modspil fra eventuelle naboer, er Dumentorum I alle henseender en mere spinkel plante, men den savner ikke livskraft. Blomsterne er ret små, 3-4 cm I diameter, klokkeformede og klart grønne. Blomstringen begynder i marts -april. Bladene dør fuldstændigt væk om vinteren, men når de bryder frem efter blomstringen udgør de sammen med blomsterstænglens veludviklede højblade en meget dekorativ bladplante. 
Forekommer I spredte kolonier I Ungarn, Slovenien, Kroatien og Rumænien, men altid som skovbundsplante I lys skygge.

Pris 75 kr, 
 


Helleborus foetidus
udgør sammen med H.argutifolius fra Sardinien og Corsica, samt H.lividus fra Mallorca en gruppe der er kendetegnet ved en kraftig blomsterstængel som bærer både bladene og blomsterstanden. Øvrige arter har grundstillede blade og en særskilt blomsterstængel. Hos H.foetidus vokser blomsterstænglen op i løbet af sommeren og blomstrer meget tidligt det følgende forår. Når frøene modner visner stænglen. H.foetidus har ry for at være to-årig. Det er forkert, men den anbefales ofte fejlagtigt  som skyggeplante og under de forhold  er planten ikke altid istand til at forny sig med nye blomsterstængler. Den sætter masser af frø, så normalt vil der være afløsere.
H.foetidus klarer sig bedst i fuld sol som giver mulighed for at nye blomsterstængler kan dannes når frøsætningen på den netop afblomstrede er overstået.  Nyvækst og dermed plantens overlevelse fremmes ved at skære den gamle blomsterstand væk i løbet af sommeren, senest når frøene er modnet..
H.foetidus blomstrer over en lang periode fra december til april med en meget dekorativt kontrast mellem de mørkegrønne blade og de lysende grønne blomstertoppe.

Pris 75 kr, 
 


Helleborus foetidus 'Wester Flisk'
er en  form af H.foetidus hvor alle dele af planten har et purpurrødt islæt. De ellers mørkegrønne blade får et kobberagtig skær, blomsterstæglen og bladstilkene er purpurrøde og den lysende hvidgrønne blomsterstand får et purpurrødt anstrøg.  Det er en  flot og særpræget plante som gør sig godt enkeltvis eller nogle få sammen. 
Varieteten stammer oprindeligt fra landsbyen Wester Flisk på øen Firth (Firth on Tray) i Skotland. 
Dyrkes som H.foetidus i fuld sol eller meget lys skygge, 
Den afblomstrede blomsterstængel  skæres væk efter blomstringen,.

Pris 75 kr, 
 


Helleborus multifidus ssp bocconei
Arten stammer fra central- og syd Italien, hvor den findes i spredt krat og åben skovbevoksning. Under danske forhold plantes den bedst på en lys og veldrænet plads, hvor den udvikler sig til en tæt men flot bladplante. Den bliver ca 40  cm høj og udmærker sig ved at have ret store højblade, Både højbladene og de grundstillede blade er fligede men kun delt ca til midten af bladet.  Blomsterne er 4-6 cm i diameter, åbent skålformede . Farven er lys grøn, eventuelt hvidgrøn og de fremkommer i februar - marts.

Pris 75 kr,
 


Helleborus multifidus ssp  istriacus 
Forekommer, som navnet antyder, på og i nærheden af halvøen Istrien i det nordvestlige Kroatien og nordpå i det  vestlige Slovenien 
Det er ikke så udpræget en bladplante som de øvrige 
multifidus underarter, men til gengæld er blomsterne lidt større og ihvertfald mere synlige i forhold til bladene. 
Arten bærer  4-6 åbent klokke formede blomster pr stilk,  for det meste mørkegrønne, men der kan være purpurfarve på ydersiden eller koncentreret på  blosterbladenes kant. 
Bladene er som regel kun delt i 10-15 afsnit. 
Begynder væksten meget tidligt og vil som de øvrige multifidus underarter have gavn af et par grene  fra det kasserede juletræ 

Pris 75 kr.
 


Helleborus niger ssp niger 
er den mest kendte Helleborus art, -  fra julekortmotiver og fremdrevne potteplanter som sælges ved juletid. Vellykket kultur kræver lys skygge, fugtighedsbevarende humusjord,- og tålmodighed. 
ssp niger bliver 10-30 cm høj og lidt bredere. Bladene er mørkegrønne, med 5-7 eliptisk formede afsnit. Blomsterne er som regel enlige på stilken, men der kan være 2-3 pr. stilk, hvide, 7-10 cm i diameter .
H.niger's blade overvintrer, men visner i løbet af foråret. De bærer ofte svampeinfektioner videre til blomsterne og de nye blade, så her betaler det sig at fjerne bladene sent efterår.

Helleborus niger hybridiserer kun med H.argutifolius, H. lividus og krydsningen mellem disse, H.xsternii, så der er ingen grund til at fjerne evt frøplanter, medmindre de står for tæt.  Hvis een af ovennævnte kryds skulle forekomme, kan man roligt betragte det som et ekstra plus.
Planterne er frøplanter(3 år gamle) fra en klon der oprindeligt er købt for at være "Potter's Wheel". Det har den aldrig været, men det er en næsten frøkonstant form med meget store blomster og en dekorativ lys markering på bladene. 

Pris 75 kr, 

 

Helleborus odorus
Hjemstedet er Albanien, Vest Rumænien og Serbien, som regel i skovbryn og åbent buskads.
Blomsterne er grønne, ofte gulgrønne til hvidgule, og fremkommer I februar -  marts på lange grenede blomsterstængler. 
De nye blade er håret på undersiden og nærmest sølvskinnende indtil de rigtigt folder sig ud. Bladstilkene bliver  ca 50 cm høje og bladene cirka det samme i diameter. De er mørkegrønne, læderagtige og overvintrende. De overvintrende blade er den mest synlige forskel til den nærtstående H. cyclophyllus, som gror i den sydlige del af Grækenland.
Odorus udvikler sig til en kraftig plante, så plant ikke for tæt. Er iøvrigt ikke særlig kræsen mht voksestedet,

Pris 75 kr,
 


Helleborus orientalis ssp orientalis
Orientalis gruppen er karakteriseret ved at have over- vintrende blade.
De er mørkegrønne, kraftige, nærmest læderagtige, ca 50 cm i diameter,  delt i 5 bladafsnit, som igen kan være delte, men det midterste bladafsnit er udelt. Underarterne adskilles på blomsterfarven og geografisk udbredelse i området vest og syd for Sortehavet. 
Dyrkningsmæssigt er orientalis gruppen nem at have med at gøre hvis blot jorden er humusrig og ikke tørrer for meget ud.

ssp orientalis er den del af gruppen som vokser i det nordvestlige Tyrkiet. Blomsterne er hvidgrønne til grågrønne, som regel 2-3 pr blomsterstilk. Hver blomst er 7-8 cm i diameter. Selvom der findes et utal af hybrider hvor ssp orientalis har spillet en rolle, er selve vildarten ikke særlig udbredt i handelen.

Pris 75 kr,
 


Helleborus orientalis ssp caucasica
ssp caucasica er modstykket til ssp orientalis, men fra Kaukasus.
Der er ikke den helt store forskel på de to geografiske varianter. Blomsterne hos ssp caucasica anses for at være mere hvide end hos ssp orientalis. Der kan nu sagtens forekomme hvide ssp orientalis men jeg har endnu ikke ikke set ssp caucasica med rent grønne blomster, så der er måske en forskel...... 
ssp caucasica har ikke været accepteret som selvstændig underart, men de seneste 10 års frøindsamlinger er på vej til at ændre det forhold. 

Pris 75 kr, 
 


Helleborus orientalis ssp guttatus
ssp guttatus forekommer i den centrale del af Kaukasus hvor den gror i skovåbninger og mellem lave buske. Indtil for få år siden var det god latin, at ssp guttatus havde blomster der er hvide eller hvide med purpur anstrøg, men altid med indvendige purpur pletter, og at disse pletter var en dominerende arvelig faktor.
I forbindelse med de senere års nye frøindsamlinger er der fundet kolonier med guttatus uden pletter blandet med planter med pletter.

Pris 75 kr
 


Helleborus orientalis ssp abschasicus
ssp abschasicus forekommer i den vestlige del af Kaukasus bjergene hvor den iøvrigt er ved at blive sjælden. Den lokale befolkning plukker blomsterne til salg på markeder, så der kommer ikke fornyelse via nye frøplanter. Blomsterne er farvemæssigt meget variable fra plante til plante, fra karmosinrøde til næsten hvide med en rød kant, men altid meget dekorative.

Pris 75 kr, 
 


Helleborus purpurascens
Arten er karakteristisk ved at blomsterne åbner sig allerede når stænglen skyder op, de nærmest vokser ud af jorden. I de følgende uger vokser blomsterstænglen til 25-30 cm samtidig med at bladene skyder frem . Blomsterne er 5-7 cm store, dueblå til purpur farvede udvendig  , grønne eller med ydersidens farve indvendig . Blomstringen begynder sidst I marts - begyndelsen af April.
Bladene er meget karakteristiske med 5 kraftigt fligede afsnit. Smuk og særpræget både under blomstringen og som  bladplante. Bladene visner væk i løbet af vinteren
H. purpurascens forekommer I Ungarn, Rumænien, Czechoslovakiet og det sydlige Polen og den vestlige del af Ukraine som skovbundsplante på neutral, ofte lidt sandet men ikke tør jord. 
I Danmark  lykkes den godt på fugtighedsbevarende humusjord I lys skygge.

Pris 125 kr
 


Helleborus torquatus
Hvor H.dumentorum er den fremherskende art på vestsiden af det tidligere Jugoslaviens kystbjerge mod Adriaterhavet, er H.torquatus den dominerende art på østsiden, fra Montenegro i syd til Kroatien i nord og østpå til Serbien. En meget variabel art, både mht bladform og blomsterfarve, som veksler afhængig af hvor i området man finder planten.
Nordlige forekomster har gennemgående mørkpurpur, klokkeformede blomster. De er som regel grønne indvendig, ofte med dekorative mørke årer, men de kan være gennemfarvede. Bladafsnittene er kun moderat fliget.
Planter fra Montenegro  i syd har mere åbne, nærmest skålformede  blomster der er grønne med purpur, ofte brunpurpur. Bladafsnittene er udpræget fligede. 
Planter fra det mellemliggende Serbien repræsenterer en mellemting, både mht blomsterfarve og antal bladflige. Farven er gråblå til nærmest dueblå, som regel grønne indvendig. 
I hjemlandet findes H. torquatus i løvfældende skove, ofte tæt ved vandløb og den dyrkes nemt under tilsvarende forhold i Danmark.

Pris 75 kr, 
 


Helleborus viridis
Forekommer i det sydlige Frankrig og Tyskland , Østrig, Schweitz og Nord Italien hvor den næsten altid gror i fugtige lysninger, aldrig på sur jord. Det bliver en ca 30 cm høj plante med grønne blomster i februar- marts. Den tidlige blomstring bevirker ofte at de første blomster skades så meget af vekslende frost og tø, at der kommer svampeangreb når foråret sætter ind, men der er som regel nok blomster til at man uden videre kan fjerne de der er beskadiget.
Bladene er delt i 6-7 groft takkede afsnit, hvor de yderste er fligede.
Bladene visner ned i efteråret, og de gavner ikke når blomstringen begynder i foråret.

Pris 75 kr,
 


Helleborus x nigercors
Artskrydsning mellem H. niger og H. argutifolius, som tidligere hed H. corsicus. Planten er steril 
Krydsningen har arvet det bedste fra begge forældre, - H. niger's modstandskraft mod frostskader og H. argutifolius' vintergrønne trekoblede blade og flere blomster samlet på et  blomsterskaft. 
Hvert blomsterskaft bærer 6-10 store hvide blomster som bæres frit over bladene. Det er en plante der er vanskelig at overse når den er i blomst.
Bladene er trekoblede, mørkegrønne med blank overside og takket, svagt tornet bladrand, - flot bladplante udenfor blomstringstiden, men det betaler sig at fjerne alle gamle blade(kun bladene) med tegn på svampeangreb inden blomsterne foldes ud, - planten ligner et klippet får, men nye blade kommer hurtigt.... 
H. x nigercors skal plantes på en lys og luftig plads, hvor den vil blomstre overdådigt i april måned.  Med tiden vil den fylde næsten en kvadratmeter.

Pris 150 kr,
 


Helleborus x ballardiae
Artskrydsning mellem H.niger og H.lividus. Den hed oprindeligt H. x nigriliv, men har fået det nuværende navn efter Helen Ballard, som, blandt mange andre fortjenester på Helleborus området, udførte krydsningen første gang i begyndelsen af 1970'erne.
Planterne ligner ssp niger mht struktur, men farvemæssigt ligner de bedste eksemplarer H. lividus med sølvfarvede aftegninger på bladene og purpur anstrøg på de iøvrigt hvide blomster.
Planten har vintergrønne blade og bør derfor skærmes mod den værste vintersol men ellers har den vist sig at være ret hårdfør mod kulde.

Pris 150 kr
 


Helleborus hybridus
De fleste Helleborus krydser let og naturligt med hinanden,- humlebier er flittige og tidligt på færde. Orientalis hybrider har været den mest brugte betegnelse for denne gruppe., men der er ikke alene tale om krydsninger hvor H. orientalis er den ene af forældrene. Derfor vinder betegnelsen Helleborus hybridus stadig større udbredelse.

Frøplanter efter åben bestøvning er forskellige, både indbyrdes og i forhold til moderplanten, men de udvikler sig næsten altid til særdeles udmærkede haveplanter. Farvemæssigt er der mange muligheder.

Plantet i grupper som bunddække mellem buske eller frit,  giver de haven et frodigt præg med et væld af blomster fra februar til midten af maj.

Pris: 50 Kr, 

tilbage til sidens top
opdateret 07.05.2011