Pæoner - Dyrkning
Forsiden

Juleroser


Pæoner


Praktiske 
oplysninger

Pæoner opdeles i staude pæoner og træpæoner. Indenfor begge kategorier er der vildarter, udvalgte sorter og  hybrider.

Pæoner, både staudeagtige og træagtige, lykkes bedst i neutral til kalkholdige humusjord. 
Kravet til lys og varme  varierer. Arterne har gennem millioner af år tilpasset sig til lyse bjergskove som den ene yderlighed, steppe i den  anden ende af skalaen. 
Alle pæoner kræver godt dræn og er kulderesistente. Blomstringen forudsætter en periode på 2-4 måneder med en  temperatur under 5 graders Celsius.

Pæoner vokser langsomt og foretrækker at stå uforstyrret i mange år. Derfor bør man vælge plantestedet med omtanke og ofre lidt ekstra på forberedelserne. 

Til staudepæoner bør plantehullet være mindst en halv meter i diameter og det samme i dybden. Hullet fyldes med  godt omsat kompostjord blandet med en håndfuld kalk. Sørg for at fyldet i plantehullet er presset sammen så den  ikke synker, og placer planten, så knopperne i kronen højst bliver dækket med 5 cm jord. 

Træpæoner skal generelt plantes dybere end staudepæoner, fordi de nye skud, der fremkommer under jordoverfladen danner rødder som medvirker til at planten bliver robust.

De visne staudetoppe bør klippes af tæt ved jorden i efteråret eller meget tidligt forår. De pynter alligevel ikke, og  virker som overvintringssted for evt svampesporer.
Hos træpæoner bliver blomsterstilken ofte siddende som en vissen pind. De bør klippes af over en god knop. Det  ses bedst tidligt i foråret lige inden løvspring
.
Tilførsel af gødning afhænger af jordtypen. Pæoner bruger en del gødning for at præstere en tilfredsstillende vækst og blomstring, men for meget gødning, specielt kvælstof-, giver mange blade og planten bliver mere udsat for svampeangreb. 
Hvis jorden er kraftig lermuld, kan et tyndt lag kompostjord ofte være  tilstrækkeligt. På sandet jord vil tilførsel af kunstgødning være nødvendig. 
Gødning tilføres når blomstringen er afsluttet i juni-juli. Brug altid gødning med lavest mulig  kvælstofindhold, - aldrig plænegødning